+4
°
C
+
-5°
Nowy Sącz
Środa, 10
Czwartek
+ -1°
Piątek
+
Sobota
+
Niedziela
+ -4°
Poniedziałek
+ -2°
Wtorek
+ +
Prognoza 7-dniową

Msza Strażacka w ramach obchodów Dnia Świętego Floriana 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąclowej zaprasza na uroczystą Mszę Strażacką w ramach obchodów Dnia Świętego Floriana – Patrona Strażaków.

Jak informują organizatorzy Msza Święta odbędzie się w dniu 8 maja br. (Niedziela) o godzinie 9:30 w kościele parafialnym pw. Świętej Katarzyny w Grybowie. W uroczystościach wezmą udział m.in. poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy Grybów, strażacy oraz przedstawiciele samorządu.

Zbiórka WSZYSTKICH Strażaków OSP Kąclowa odbędzie się w dniu 8 maja br. w Remizie OSP o godz. 8.00

Obecność obowiązkowa !!

Zaproszenie na mszę św. w intencji Strażaków

Zarząd Ochotniczej Straży  Pożarnej w Kąclowej zaprasza na uroczystą mszę św. W intencji strażaków OSP oraz za zmarłych strażaków. Msza św. odbędzie się 3 maja br. w Kościele Parafialnym w Kąclowej o godz. 7 30.  Zbiórka wszystkich Strażaków OSP zorganizowana jest o godz. 7 00 w budynku Remizy OSP.

Serdecznie Zapraszamy!!

2 MAJA - DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ

Smoleńsk 2010 - Pamiętamy

Łososina Dolna – narada szkoleniowa dla naczelników OSP

W sobotę 2 kwietnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Dolnej odbyła się narada szkoleniowa dla Naczelników OSP z obszaru działania KM PSP Nowy Sącz.  Podczas narady szkoleniowej poruszono tematykę dotyczącą realizacji działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP. W naradzie prócz naczelników OSP wzięli udział Komendanci Gminni ZOSP RP. Organizatorem narady była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  wraz Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP  przy współudziale Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

źrodło: PSP Nowy Sącz

                    Zaproszenie na Pielgrzymkę

STOP Pożarom traw !!

Szkolenie z Zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ZAKOŃCZONE

13 członków Ochotniczej  Straży Pożarnej w Kąclowej oraz 5 druhów z terenu gminy Grybów wzięło udział w egzaminie z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wszyscy pozytywnie ukończyli egzamin, uzyskując w ten sposób tytuł ratownika co potwierdza uzyskany certyfikat.

Podczas szkoleń, które odbywały się przez 2 weekendy (piątek, sobota, niedziela łącznie 66 godzin), strażacy przyswajali wiadomości teoretyczne i praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przygotowując się w ten sposób do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego podczas akcji ratowniczo - gaśniczych. Jak podkreślała większość uczestników kursu, wiadomości te przydają się nie tylko w straży pożarnej, ale również w życiu codziennym, dlatego tym bardziej warto szkolić się w tym zakresie.

Wczoraj (13 marca) późnym wieczorem w Remizie OSP w Kąclowej, po egzaminie złożonym przed komisją egzaminacyjną składającą się ze specjalistów w zakresie medycyny ratunkowej, wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające kwalifikacje w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W sumie tytuł ratownika otrzymało aż 18 członków OSP z gminy Grybów.

Uzyskane przez strażaków ochotników certyfikaty są ważne przez 3 lata. Po tym okresie strażacy, którzy nadal będą chcieli posiadać uprawnienia ratownika, powinni przystąpić do recertyfikacji kursu.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

W dniach 4,5,6  oraz 11,12,13 marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąclowej odbywa się szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kurs ma na celu przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych i terapeutycznych od momentu wypadku (zdarzenia, zagrożenia życia) do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom Pogotowia Ratunkowego.

Uczestnicy Kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego, których obowiązkiem jest nie tylko pomoc poszkodowanemu przy użyciu profesjonalnego sprzętu ratunkowego ale także kierowanie działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia.


PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Art. od 13 do 17),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

1 Marca - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

20.II.2016 - Zderzenie dwóch samochodów osobowych

Zdarzenie z udziałem dwóch samochodów osobowych marki volkswagen oraz audi. W zdarzeniu nikt nie poniósł poważnych obrażeń. Działania druhów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w obydwu pojazdach oraz kierowaniu ruchem na drodze wojewódzkiej nr 981. Działania straży trały około godziny. W akcji brały udział: OSP Kąclowa, OSP Grybów, PSP Nowy Sącz, Karetka pogotowia oraz Policja.

Ochotnicza Straż Pożarna 100 lat temu !!

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 10 stycznia 2016 roku w Wiejskim Domu Kultury w Kąclowej odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze. W zebraniu udział wzięli sołtys Kąclowej GRUCA Adam, st. Bryg. MOTYKA Paweł, dh CHRONOWSKI Marian, dh GRUCA Józef.

Otwarcia zebrania dokonał dh Matuła Tadeusz, który prowadził zebranie oraz wybrano protokolanta dh. Krzysztofa Koszyka. Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił dh. Kuczaj Jan.

W wyniku przedstawionych sprawozdań jednostka w ostatniej kadencji 2011-2015 jako swój największy sukces podkreśliła obchody 100 – lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąclowej. Kolejnym dużym osiągnięciem jest to iż jednostka dysponuje 26 druhami mogącymi brać czynny udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, posiadamy selektywne alarmowanie, 10 ubrań specjalnych typu NOMEX, 2 ubrania przeciw owadom. Bardzo dużym osiągnięciem OSP jest odrestaurowanie sikawki konnej sprzed 100 lat oraz coroczne reprezentowanie naszej Gminy m.in. w międzynarodowych zawodach tych sikawek w Zębie.

Podziękowania władze jednostki skierowały do druhów OSP, sponsorów oraz mieszkańców Kąclowej. Zebrani nie zgłosili żadnych uwag do ustępujących władz, jedynie życzyli dalszych sił do działalności w nowej kadencji. Przybyli goście złożyli również podziękowania dla strażaków z Kąclowej  za ich ciężką pracę.

Po części sprawozdawczej nastąpiły wybory w wyniku których wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną, delegatów na Zjazd Gminny i przedstawicieli do Zarządu Gminnego ZOSP RP w Grybowie. Poniżej wyniki i funkcje po wyborach w jednostce.

Zarząd OSP Kąclowa w składzie:

 • Matuła Tadeusz - Prezes
 • Kuczaj Jan - Naczelnik, Wiceprezes
 • Góra Piotr – zastępca naczelnika
 • Gruca Krzysztof - skarbnik
 • Koszyk Krzysztof - sekretarz
 • Matuła Adam - gospodarz
 • Święs Tadeusz - członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna OSP Kąclowa w składzie:

 • Broda Krzysztof - Przewodniczący
 • Broda Jerzy - zastępca przewodniczącego
 • Wojciech Święs - członek komisji

 

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP:

 • Matuła Tadeusz
 • Kuczaj Jan
 • Gruca Krzysztof
 • Matuła Adam

Przedstawiciele OSP Kąclowa do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP :

 • Matuła Tadeusz

 

Radosnych, Spokojnych Świąt !!

Kalendarz 2016 już gotowy !

Jest już nowy kalendarz strażacki na przyszły 2016 rok !!. Kalendarz wykonany jest w formacie A4 dzięki czemu nie zajmuje wiele miejsca, nowością w tym roku są "zrywane" kartki miesięcy, dzięki takiemu rozwiązaniu oznaczenia dni miesiąca stały się bardziej czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy. Już wkrótce na stronie OSP Kąclowa jak i na oficjalnej stronie Facebook będzie widniała informacja o dacie rozpoczęcia rozsyłania kalendarzy przez naszych druhów do waszych domów.

Nasi Sponsorzy - Dziękujemy